Életünk során sokszor érezhetjük úgy, hogy nem tudunk megoldani egy-egy érzelmi problémát, élethelyzetet vagy, hogy újra és újra ugyanabba a szituációba kerülünk. Hiába határozzuk el, hogy most másként csináljuk, vannak olyan tényezők, minták, amelyek nagyon mélyen, a lelkünkben hatnak, és nem mindig elég a tudatos elhatározás.

Sokszor a család megoldatlan konfliktusai, elhallgatott titkai, elfelejteni szándékozott halottjai játszanak fontos szerepet megbetegítő, nyomasztó problémáink mélyén. A traumák erős kötésként működnek, s gyakran ismeretlenül és olykor generációkon keresztül befolyásolják mindennapjainkat.

A családállítás egy gyors, hatékony és tartós életrendezési módszer.

Nem pszichodráma, színészi vénára egyáltalán nincs szükség, sőt. Az elménk megszokott működési mechanizmusa helyett a szívünket, az intuíciónkat használjuk. Ami mindannyionknak van, így családállításra bárki képes, csak elszántságra van hozzá szükség.

A családállítás során a családi rendszer kollektív emlékezetében, a családi lélekben rögzült negatív minták, elakadási pontok kerülnek feltárásra és feloldásra, személyes megélésen, megtapasztaláson keresztül.

Bert Hellinger

A családfelállítás Bert Hellinger nevéhez fűződő terápia. Magyarországon 2000 óta családleképezés, családfelállítás, családállítás néven vált ismertté. Technikája a családterápiás módszerek, valamint a pszichoanalízis, hipnózis, tranzakció-analízis alapjain nyugszik. Előzetes feltevés, ítélet nélkül vizsgál meg minden esetet.

Bert Hellinger mezőszemléletű megközelítése szerint, a családfelállítás egy adott család „szellemi mezejében” történő rendeződés. A mezőbe tartozik az állítást kérő személy, az ősei, a korábbi és a jelenlegi kapcsolatrendszerei. A szellemi mező Hellinger szerint egy morfogenetikus energiamező – a forma keletkezésének mezeje. Az elnevezés azon a megfigyelésen alapul, hogy ha valami megtörtént, akkor idővel újra és újra megismétli önmagát, mígnem formává alakul. Amikor az egyén cselekvés előtt áll, a mező emlékezik és megismételhet egy korábbi cselekvést. Ezért fordulhat elő, hogy egy családban generációról generációra ugyanazok a sorsok ismétlődnek, mert a családi mező emlékezete ugyanazokat hívja elő. Bert Hellinger megfigyelte, hogy ha ezt a mezőt kívülről egy új szellemi behatás éri – egy új szellemi mozgást állítunk be a családállítással – akkor ez az ismétlődés megáll és az egyén képes lesz egy új életszakaszt kezdeni. A gyógyulás azzal kezdődik, ha a múltat tisztelettel elfogadja, nyitottá válik a jövő felé, és vállalja a pillanat kockázatát. Amikor az egyén felismeri a valóságot, azt, ami van, és nem annak bűvöletében él, hogy a valóságnak milyennek kellene lenni, akkor ez az a pillanat, amikor az új szellemi mozgás beállítható gyógyító mondatokkal. A mondatok szeretettel teljesek, elfogadóak és a mélyben hatnak.

Lépj be a közös családi mezőbe és írd újra a történeteteket!

Hogyan működik a gyakorlatban?

A kliens az állításon résztvevő csoportból személyeket választ ki és állít fel családtagjainak megszemélyesítésére. A felállított személyek egymáshoz viszonyított térbeli elhelyezkedése, viselkedése, a közöttük keletkező feszültségek láthatóvá válnak és értelmezhetővé teszik azt, ami addig rejtve volt. A szereplők érezni fogják, hogy ki mellett állnak szívesen, kinek fordítanának hátat, hogy hol és hogyan a legkomfortosabb számukra az elhelyezkedés. Ezzel segítik az állítást kérő csoporttagot és ez lehetővé teszi az elakadt vagy kiegyenlítetlen energiák rendezését azzal, hogy az egyén – az állítást vezető segítségével – rálát a családjához tartozók életének egy-egy fontos történésére, a probléma valódi okára.

A képviselők helyzetének megváltoztatása (megkérjük, hogy más ember mellé vagy más oldalra álljon), bizonyos mozdulatbeli és szóbeli rituálék megtétele (nyújtsa felé a kezét vagy álljon fel hozzá, mondjon ki neki egy-egy mondatot) megmutatja a fejlődés lehetőségeit. Hiszen a cselekvések és kimondott szavak hatására a mező újra megmozdul, rendeződik. A megbékélés, a szeretet irányába. Ez a lényeg, hiszen a lélek mindig erre törekszik.  

Az egyén életében a változás azzal kezdődik, hogy a feltárt múltat elfogadja, és ezáltal nyitottá válik a jövő felé. A családállítás hatása a család és az érintett kapcsolatrendszer minden tagja számára érzékelhető lesz. A múltbeli, önként vállalt kötéseket letéve, már képessé válik maga alakítani az életét.

Coaching, mint az utókövetés eszköze a családállításban

A családállítást gyakran éri az a kritika, hogy nincsen benne utókövetés. És ha a kliens nem elég tudatos az állítás utáni változásokat illetően, akkor talán észre sem veszi őket. Ehhez szeretnék én segítséget nyújtani a coaching folyamattal, amely a jelenből a jövő felé mutató változáskísérés. Biztonságos, szeretetteljes keretek között kérdésekkel, kreatív eszközökkel képes a célokat új nézőpontba helyezni és meg is valósítani azokat.

Ez a komplex segítési forma hozzájárul ahhoz, hogy a családállítás hatása minél inkább beépüljön és a gyakorlati életben a lehető leghatékonyabban működni is tudjon.

Amennyiben úgy érzed, megérett az idő a változtatásra, találkozzunk!
Egyeztessünk a +3670/376-4167-es telefonszámon vagy az annamaria@eletkirako.hu email címen.


Árak

Egyéni állítás1 alkalom15000 ft
Segítőként1 alkalom5000 ft